Palvelun ominaisuudet, käyttöönotto, hinnoittelu

Tulotili on Mangala Oy:n aputoiminimi. Se perustettiin vuonna 2011.

Tulotili kehitettiin alun perin erityisesti työosuuskuntien käyttöön. Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kustannuspaikkojen tapahtumien eriyttämiseen läpinäkyvästi. Jokaisen sisään tuoma raha käytetään vain hänen toimintansa rahoittamiseen.

Järjestelmä on tarjoamaansa hyötyyn nähden helppokäyttöinen ja se pitää talousasiat esimerkillisessä järjestyksessä edullisin kustannuksin.

Tulotili tt

Palvelusopimus tehdään asiakasyrityksen ja Tulotilin kesken.

Asiakasyritys saa käyttöönsä palvelun osoitteessa http://yritysnimi.tulotili.fi.

Yrityksen toimijat, olivatpa he osakkaita, osuuskunnan jäseniä tai provisiopalkkaisia työntekijöitä, saavat omat tunnuksensa järjestelmän.

Yksittäiset käyttäjät laskuttavat omissa ja yrityksensä nimissä suoraan järjestelmästä. Yritys määrittelee, mikä osa laskun arvonlisäverottomasta summasta kuuluu laskuttajalle, mikä yhtiölle.

Yritys tarvitsee taloushallintoon henkilön, joka päivittää laskut maksetuiksi, maksaa ostolaskut ja palkat, tekee viranomaisilmoitukset ja huolehtii kirjanpidosta.

Yritys voi myös ostaa nämä palvelut Tulotililtä.

Hinnoittelu

  • Käyttöönotto 80 € Sisältää järjestelmän perustamisen ja käyttöönoton sekä yrityksen perustietojen tallennuksen.
  • Kirjanpitoaineiston viemisestä järjestelmään (edelliseltä ja/tai kuluvalta tilikaudelta) veloitetaan työhön kuluneen ajan perusteella.
  • Käyttö 0,75 €/tosite. Järjestelmä luo tositteet myyntisaatavista, laskusuorituksista, palkoista, ostoista ja viranomaismaksuista (TAS, ALV ja TYEL). Muiden kuin säännönmukaisten tapahtumien kirjanpitoviennit tehdään manuaalisesti. Järjestelmän käyttökustannus perustuu tositteiden lukumäärään. Laskutus voidaan toteuttaa kuukausittain tai puolivuosittain.
  • Palvelu 40,00-60,00 €/tunti Tulotili tarjoaa asiantuntevaa palvelua, mikäli asiakasyritys ei itse halua huolehtia reskontrista, palkanmaksuista, viranomaisilmoituksista tai juoksevasta kirjanpidosta. Näistä tehtävistä sekä esimerkiksi käyttäkoulutuksesta järjestelmään veloitamme 40,00€/h lyhimmän laskutusyksikän ollessa 15 minuuttia. Tilinpäätöksestä ym vaativammista kirjanpidon tehtävistä veloitamme 60,00 €/h.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

 

 YLÖS