Yhtiön osakkaat, osuuskunnan jäsenet tai työntekijät laskuttavat palvelussa itsenäisesti.

Työntekijät eivät ole kirjanpitovelvollisia. Yhtiö on.

 

Yksittäisen työtekijän käyttöön järjestelmä tarjoaa seuraavat moduulit:

LASKUTUS
 • Laskuri nettopalkan ja laskutussumman määrittämiseksi.
 • Avoin laskutus - laskuttaja tallentaa pdf-muotoisen laskun ja lähettää sen
 • Laskuhistoria, maksetut laskut kuluvalta ja 5 aiemmalta vuodelta
 • Asiakasrekisteri omien asiakassuhteiden ylläpitämiseen
OSTOT
 • Toimittajat, joilta tavaroita tai palveluita ostetaan
 • Ostolaskut - tallennus, maksamattomien ostojen päivitys ja kuluhistoria
 • Matkalaskut sisältäen kilometrikorvaukset ja päivärahat (kotimaa ja ulkomaat)
PALKAT
 • Palkkalaskuri brutto- ja nettopalkan laskemiseksi
 • Palkkapyyntö käyttäjän aloitteesta, kun palkkapotissa on katetta
 • Palkkapotti, listaa palkkapotin tapahtumat varmistaen täyden läpinäkyvyyden
 • Palkkatodistus todistus maksetuista palkoista
 • Vuosipalkka todistus valitun vuoden palkoista
OMIEN TIETOJEN YLLÄPITO

Sivu omien henkilö- ja yhteystietojen ylläpitoon.

 

 YLÖS