Vaikka järjestelmä luo juoksevan kirjanpidon pitkälti automaattisesti, tarvitaan taloushallinnon henkilö, joka päivittää laskut maksetuiksi, maksaa pyydetyt palkat ja ostolaskut, tekee järjestelmän tuottamien tietojen pohjalta viranomaisilmoitukset ja maksaa näistä syntyvät laskut, täsmäyttää kirjanpidon ja kokoaa tilinpäätösaineiston.

Asiakasyhtiö voi ostaa nämä palvelut, tai haluamansa osan niistä Tulotililtä.

Yrityksen taloushallinnolle järjestelmä tarjoaa seuraavat moduulit:

HALLINTO

Hallinnon moduuli sisältää yhtiön perustiedot. Sieltä voidaan lähettää sähköpostia yhtiön sisällä. Sinne voidaan tallentaa pöytäkirjat ja halutessa myös käsitellä ja hyväksyä ne siellä. Hallinnon moduulissa voidaan päivittää yhtiön käytössä olevia valikoita ja ylläpidetään käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia.

MYYNTIRESKONTRA

Moduulissa päivitetään laskut maksetuiksi, mikä tuottaa kirjanpitoviennin suorituksista. Siellä on asiakasrekisteri ja yrityksen laskuhistoria ja siellä voidaan laskuttaa yrityksen - ei vain yksittäisen laskuttajan - nimissä.

 • Avoimet myyntilaskut - sivulla päivitetään laskut maksetuiksi
 • Uusi lasku - sivulla luodaan yrityksen lasku, esimerkiksi laskutettaessa usean henkilön yhdessä tuottamasta palvelusta
 • Asiakkaat - sivu listaa yrityksen kaikki asiakkaat
 • Maksetut laskut sisältää yrityksen laskuhistorian
OSTORESKONTRA

Ostoreskontrassa ylläpidetään toimittajien tietoja, tallennetaan yrityksen (ei yksittäisen laskuttajan) ostolaskut ja ostohistoria. Täällä päivitetään ostolaskut maksetuiksi, minkä seurauksena niistä syntyy kirjanpitovienti.

 • Avoimet laskut -sivulla tiliöidään maksettavat ostot
 • Uusi ostolasku -sivulla tallennetaan yhtiön (ei siis yksittäisten laskuttajien) ostolaskut
 • Toimittajat-sivulla hallinnoidaan hankitojen toimittajien tietoja yhtiön tasolla
 • Ostot Maksetut ostolaskut
PALKAT

Palkkojen moduulissa hallinnoidaan palkan ja matkakorvausten maksua sekä palkkapotteja.

 • Avoimet palkat Kun sivulla päivitetään maksetuiksi pyydetyt palkat ja matkakorvaukset, syntyvät myös maksuista johtuvat kirjanpitoviennit.
 • Palkkapotit Sivu listaa kunkin laskuttajan palkkapotin tapahtumat ja saldon. Sivulla tehdään myös vientejä (lisäyksiä tai vähennyksiä) palkkapotteihin.
 • Maksetut palkat Listaa maksetut palkat
 • Palkkatodistukset Yrityksen toimihenkilö voi täältä tulostaa palkkatodistuksia ja tarvittaessa allekirjoittaa ne.
 • Verokortit Laskuttajat voivat tallentaa verokortit sähköisessä muodossa järjestelmään ja sivun kautta ne ovat yrityksen käytettävissä.
VIRANOMAISILMOITUKSET

Moduuli tarjoaa arvonlisäverojen ja työeläkemaksujen sekä lakisääteisten vakuutusten ilmoittamisissa tarvittavat tiedot. Siellä tehdään myös kirjanpitoviennit viranomaismaksuista.

 • TAS - sivu listaa valitun kohdekuukauden palkat, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Päivitys tuottaa kirjanpitoviennin.
 • ALV Sivu listaa valitun kohdekuukauden ostot ja myynnit sekä reskontrissa että kirjanpidossa. Sivulla tehdään kirjanpitoviennit alv-kirjauksesta ja -maksusta.
 • TYEL Sivu listaa valitun kohdekuukauden palkat ja työeläkevakuutusmaksut ja luo TYVI-standardin mukaisen ilmoitustiedoston, jonka käyttäjä vie työeläkeyhtiönsä verkkopalveluun. Sivulla tehdään kirjanpitovienti työeläkemaksusta.
 • Lakisääteiset vakuutukset - sivu listaa kohdevuonna palkoista lasketut tapaturma- työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut ammattiryhmineen. Tiedot palvelevat ilmoituksen antamista vakuutusyhtiölle.
 • Verottajan vuosi-ilmoitus Sivu sisältää vuosi-ilmoituksen antamiseen tarvittavat tiedot
KIRJANPITO

Kirjanpidon moduulissa seurataan yrityksen talouden kehittymistä pää- ja päiväkirjojen, tuloslaskelmien sekä taseen avulla. Siellä tehdään kirjanpitoviennit tapahtumista, joita järjestelmä ei tuota automaattisesti. Siellä hallinnoidaan tilikausia ja tilikarttaa.

 • Vienti, lomake kirjanpitovientien tekemiseen
 • Päiväkirja, kuukausitasolla tositelajeittain ja/tai kustannuspaikoittain
 • Pääkirja, kuukausitasolla tositelajeittain ja/tai kustannuspaikoittain
 • Tuloslaskelma, tilikausi- tai kuukausitasolla, myös kustannuspaikoittain
 • Tase, tilikausi- tai kuukausitasolla, myös kustannuspaikoittain
 • Tiliotteet - sivulle voidaan tallentaa tiliotteet
 • Tositeluettelo listaa valitun tilikauden tositteet
 • Kustannuspaikat on sivu, jolla hallinnoidaan kustannuspaikkojen tietoja
 • Projektit on kustannuspaikkojen ohella toinen järjestelmän tarjoama dimensio
 • Tilikartta yhtiön tilikartan ylläpitämiseen
 • Tilikaudet - sivun avulla avataan ja suljetaan tilikaudet.

Tulotili Yhtiö pienyrityksessä:

Järjestelmä on muokattavissa pienen osakeyhtiön tms. käyttöön ilman erillisille työntekijöille tarkoitettuja moduuleita.

 • Laskut kirjoitetaan ja lähetetään Myyntireskontra-moduulista.
 • Palkat käsitellään perinteisesti bruttopalkkapohjalta. Palkkapotin käsitteestä ei kuitenkaan luovuta, vaan sinne siirretään henkilön palkkaan tarvittava palkkakustannusten summa. Tätä kautta järjestelmä tekee palkkalaskelman ja palkasta syntyvät kirjanpitoviennit ja palkkoihin varataan aina bruttokustannusten summa.
 • Taloushallinnossa yritys käyttää ostoreskontran, viranomaisilmoitusten (ALV) ja kirjanpidon moduuleita.

 

 YLÖS